Издавани документи

Издавани документи

Признаването на степен за професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец): издава се на лице, когато след успешно положени държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация, са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец): издава се на лице, когато след успешно положени изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, са установени дна или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по част от професия.

Издавани документи
5 (100%) 1 vote