“Ваучери за заети лица”

 

Ваучери за заети лица

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Център за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ към Пропър Дивелопмънт ООД е одобрен Доставчик на обучение по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съгласно ПМС № 280/2015 г. и има право да провежда професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или професионална квалификация за част от професия по следните професии:
• професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“;
• професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Декорация на сладкарски изделия“;
• професия „Карвинг-декоратор“, специалност „Декорация на органични материали“
• професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене“;
• професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“;
• професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“;
• професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

“Ваучери за заети лица”
2.3 (46.67%) 3 votes