Европейска Академия

„Европейска Академия за Обучение и Развитие“ (ЕАОР) към Пропър Дивелопмънт ООД е лицензиран център за професионално обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление.

 

 

Сертифициран е от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката, с лицензия № 201212976. Тя е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение. Легитимността на центъра може да бъде проверена в сайта на НАПОО, секция Справки и регистри – Регистър на центровете за професионално обучение.

Европейска Академия
3.2 (64.44%) 9 votes