Мисия и цели

Европейска Академия за Обучение и Развитие – мисия и цели

„Европейска Академия за Обучение и Развитие“ (ЕАОР) към Пропър Дивелопмънт ООД е лицензиран център за професионално обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление.

европейска академия за обучение и развитие

Сертифициран е от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката, с лицензия № 201212976. Тя е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение. Легитимността на центъра може да бъде проверена в сайта на НАПОО, секция Справки и регистри – Регистър на центровете за професионално обучение.

Мисията на „Европейска Академия за Обучение и Развитие” е да осъществява качествено професионално обучение, в съответствие с Държавните образователни изисквания и потребностите на пазара на труда.

Основни цели на институцията са предоставянето на:

  • професионална квалификация по професии в областта на хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление или по част от тези професии;
  • обучение по ключови компетентности;
  • валидиране на професионални знания, умения и компетентности, в съответствие с Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г.;
  • корпоративно практическо обучение за хотели и ресторанти.

За постигането на тези цели, в екипа на Центъра са включени инструктори и преподаватели, които притежават богат практически и управленски опит в областта на кулинарията, хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление.

 

Лицензирани професии
Професия Специалност Степен на квалификация
Продавач-консултант Продавач-консултант Втора
Брокер Недвижими имоти Трета
Финансист Застрахователно и осигурително дело Трета
Сътрудник в бизнес – услуги Бизнес – услуги Втора
Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес Втора
Икономист Икономика и мениджмънт Трета
Офис-мениджър Бизнес-администрация Трета
Офис секретар Административно обслужване Втора
Оператор на компютър Текстообработване Първа
Организатор Интернет приложения Електронна търговия Трета
Техник по транспортна техника Автотранспортна техника Трета
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Трета
Оператор в хранително-вкусовата промишленост Производство на захар и захарни изделия Втора
 Хлебар – сладкар Производство на хляб и хлебни изделия.
Производство на сладкарски изделия.
Декорация на сладкарски изделия
 Втора
Оператор в производството на облекло Производство на облекло от текстил Втора
Работник в текстилното производство Текстилно производство Първа
Хотелиер Организация на хотелиерството Трета
Администратор в хотелиерството Организация и обслужване в хотелиерството Трета
Камериер Хотелиерство Първа
Портиер-пиколо Хотелиерство Първа
Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Трета
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки Втора
Сервитьор-барман Обслужване на заведения за обществено хранене Втора
Работник в заведенията за хранене и развлечения Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения. Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения Първа
Организатор на туристическа агентска дейност Организатор на туризма и свободното време.
Селски туризъм
Трета
Екскурзовод Екскурзоводско обслужване Трета
Аниматор в туризма Туристическа анимация Трета
Карвинг-декоратор Декорация на органични материали Втора

Центърът набляга на практическото обучение по лицензираните професии, като предлага гъвкави форми на обучение, според желанията и възможностите на обучаваните – групова и индивидуална, дневна и вечерна или съботно-неделна.

При записване в курса на обучение, кандидатите получават:

  • учебна програма и график на провеждане на курса;
  • учебно ръководство, включващо теоретичното съдържание на всеки модул от учебната програма, който е разработен от инструкторите и преподавателите в съответната професия, специално за обучаващите се в „Европейска Академия за Обучение и Развитие“;
  • учебни пособия: папка, материали за водене на записки, химикал;
  • работно облекло за професиите в областта на храненето;
  • технологични карти на всички приготвяни асортименти за професиите в областта на храненето.
Мисия и цели
3.4 (68%) 5 votes

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.