Издавани документи

Издавани документи

След завършване на професионалното обучение и проверка на придобитите знания, Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” издава следните документи, които са в пълно съответствие с Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета:

  • Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Удостоверението.
  • Свидетелство за професионална квалификация: издава се на лице, придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия (чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета). Образец на Свидетелството.

 

Каква е разликата между Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация?

Критерий Удостоверение за професионално обучение Свидетелство за професионална квалификация
Задължителен брой учебни часове Няма регламентиран минимален брой учебни часове За професия „Готвач“ – 660 уч. ч. (2-ра степен)
За професия „Хлебар-сладкар“ – 660 уч. ч. (2-ра степен)
За професия „Администратор“ – 960 уч. ч. (3-та степен)
За професия „Хотелиер“ – 960 уч. ч. (3-та степен)
За професия „Ресторантьор“ – 960 уч. ч. (3-та степен) и т.н.
Форма на изпита за придобиването на документа Финален тест Държавни изпити по теория и практика
Придобита квалификация Само за част от професия За пълната професия
Право за упражняване на професията Ограничено,
само до някои операции в съответната професия
Без никакви ограничения, пълно право за упражняване на съответната професия
Легитимност на документа в чужбина Да, но легитимен само по отношение на някои операции в съответната професия Да, изцяло легитимен и признат за пълно упражняване на съответната професия, след превод и легализация

На завършите краткосрочни и любителски курсове се издава Сертификат за ключова компетентност или за проведен краткосрочен / любителски курс.

Издавани документи
2.3 (46.67%) 3 votes