Заявление за кандидатстване по проект “Ваучери за заети лица”

Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/bg/

Бланка на заявлението можете да намерите тук.
Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него.

 

За контакти и по-подробна информация: тел. +359 887 10 77 66 и тел. +359 886 18 66 77 или office@euroacademybg.com

Заявление за кандидатстване по проект “Ваучери за заети лица”
3 (60%) 2 votes