bg-association-of-chefs

Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ)

Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ)Read More →

Формирана през февруари 2005 г., целта на Българската Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ) е да издигне отношенията общество-готвачи на едно ново ниво, като подобри престижа и статута на практикуващите готвачи, и оказва ценна помощ в отношенията с партньори, организации, клиенти и колеги, в България и чужбина.

bg-association-of-chefs
Бяхме ли полезни?