Условия за участие в проект “Ваучери за заети лица”

Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Вид обучение

Продължителност Номинална стойност на ваучера Съфинансиране по ОП РЧР 2014-2020 – 85%

Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%

Професионална квалификация за първа степен

300 учебни часа

600,00 лв. 510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за втора степен

660 учебни часа

1200,00 лв. 1020,00 лв.

180,00 лв.

Професионална квалификация за трета степен

960 учебни часа

1800,00 лв. 1530,00 лв.

270,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен

200 учебни часа

400,00 лв. 340,00 лв.

60,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен

300 учебни часа

600,00 лв 510,00 лв.

90,00 лв.

Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен

600 учебни часа

1125,00 лв. 956,25 лв.

168,75 лв.

 

Изисквания към заети лица за включване в обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”:

  • До обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности се допускат заети лица, които отговарят на условията на процедурата;
  • Не се допуска до обучение лице, което е включвано в идентично обучение по проекти и програми, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или друг публичен източник. Посоченият курс, в който лицето желае да бъде включено, не трябва да съвпада със завършени предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация;
  • Включване на лице в обучение се допуска след като бъде установено, че притежаваната от него завършена образователна степен е равна или е по-висока от минимално изискуемото входящо образователно равнище за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия, в съответствие с разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение.

 

Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация. Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

Пълните условия за кандидатстване, можете да намерите тук. 

 

За контакти и по-подробна информация: тел. +359 887 10 77 66 и тел. +359 886 18 66 77 или office@euroacademybg.com

Условия за участие в проект “Ваучери за заети лица”
3 (60%) 2 votes