Обучение за хотели и ресторанти

С цел повишаване квалификацията на заетия персонал и нивото на обслужване в хотелиерството и ресторантьорството, Пропър Дивелопмънт ООД извършва консултации и практически обучения на административния и оперативен персонал на хотели и ресторанти. Според спецификата на дейността на всеки обект, нашият екип ще изготви специално разработена програма, която ще се приложи на място и която ще спомогне за по-доброто му оперативно функциониране и управление.

Сред услугите, които се предлагат от фирмата са:

Разработване на бизнес план:
 • Формулиране на мисията, специфичните цели и задачи на фирмата.
 • Изготвяне на концепция за продукта.
 • Анализ на пазара.
 • Анализ на конкуренцията.
 • Изготвяне на маркетингов план.
 • Планиране на оперативната дейност.
 • Мениджмънт на обекта.
 • Финансови прогнози
 • Планиране на проекта.
Въвеждане в експлоатация на хотелски/ ресторантьорски обекти*:
 • Категоризация на хотела/ресторанта.
 • Получаване на разрешителни за стартиране на дейността.
 • Създаване на организационна структура на обекта.
 • Обучение и квалификация на всички хотелски/ресторантьорски звена.
 • Въвеждане на стандарти за работа за отделните хотелски и ресторантьорски звена.
 • Структуриране на дейностите.
 • Конфигуриране на хотелския и ресторантьорски софтуер и обучение на служителите за работа с него.
 • Съставяне на менюта и калкулации.
 • Изграждане на система за комуникация между отделите.
 • Създаване на система за управление и контрол на служителите.
 • Създаване на система за контрол на качеството на предлаганите услуги.

*Гореизброените услуги се предлагат и за вече опериращи хотели и ресторанти.

Консултации:
по отношение на категоризацията и прекатегоризацията на хотелски и ресторантьорски обекти.
Обучение на персонал, вкл. практическо обучение за всички позиции в хотела:
 • Отдел Фронт Офис: Фронт Офис Мениджър, нощен управител, администратори, пиколи, служители телефонна централа, консиерж.
 • Отдел Хотелско домакинство: Мениджър Хотелско домакинство, холови и етажни камериерки, перално стопанство.
 • Отдел Храни и напитки: Мениджър Храни и напитки, салонни управители, сервитьори, бармани, готвачи, стюарди.
 • Отдел Маркетинг и продажби: Маркетинг Мениджър, служители Резервации, служители Маркетинг.
 • Отдел Човешки ресурси: Мениджър Човешки ресурси и служители от отдела.
 • Отдел Финанси и контрол: счетоводители, касиери, калкуланти.
Текущ мониторинг на дейността:
 • периодично обучение;
 • осъществяване на текущ контрол върху процесите и дейностите извършвани от персонала във всички отдели;
 • оперативна помощ при управлението на хотела/ресторанта;
 • разработване, въвеждане и калкулиране на нови, сезонни и тематични менюта в ресторанта/хотела, според потребностите на Възложителя.

Всички консултации и обучения са съобразени със стандартите на хотелските и ресторантьорските обекти и се адаптират, съгласно потребностите на Възложителите.

За да отговорим най-ясно на индивидуалните Ви потребности и за да Ви предложим оптимална форма на съдействие, молим, да се свържете с нас на +359 888 63 97 85 или на admin[email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма