Практически курс за работа с хотелския софтуер „Фиделио“, който е предназначен за подготовка за работа в 4 и 5 звездни хотели. Обучението може да започне по всяко време, след заявяване на участие.
Курсът е изцяло практически ориентиран и включва:

  • Запознаване с функционалностите на хотелската програма и основните менюта.
  • Изготвяне на индивидуални и групови резервации.
  • Създаване на индивидуални и фирмени профили.
  • Настаняване и изпращане на гости.
  • Процедури по обслужването на гостите.
  • Функциониране на хотелско домакинство и статус на стаите.
  • Изготвяне на хотелски сметки и изпращане на гостите.
  • Начини на плащане.
  • Отчетност и контрол.

Преподавател: Евгений Кривенок

Форма на провеждане на обучението: индивидуална.
Продължителност на обучението: 40 учебни часа.
Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.
Особености на курса: за включване в курса са необходими базови познания за работата в хотел, както и за световно приетата хотелиерска терминология.
Език на провеждане на курса: Български или английски език.
Издаван документ: Сертификат за преминато обучение за работа с хотелски софтуер „Фиделио“.
Цена за индивидуално обучение: 720 лв.

Място на провеждане на обучението: учебна база в кв. Западен парк.
За контакти и по-подробна информация: тел. +359 886 18 66 77 или [email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма