Интензивен практически курс за обучение по част от професия „Администратор в хотелиерството”, който е предназначен за подготовка на рецепционисти за работа в 4 и 5 звездни обекти.

Курсът може да започне по всяко време, след заявяване на обучението.

Обучението включва:

1. Организация и технология на хотелското обслужване, в т.ч.:

 • Терминологичен апарат и нормативна уредба в хотелиерството.
 • Организационни структури в хотелиерството, функционални сектори и звена.
 • Технология на обслужването на Рецепция.

2. Работа с хотелска програма „Фиделио“, в т.ч.:

 • Запознаване с функционалностите на хотелската програма и основните менюта.
 • Изготвяне на индивидуални и групови резервации.
 • Създаване на индивидуални и фирмени профили.
 • Настаняване и изпращане на гости.
 • Процедури по обслужването на гостите.
 • Функциониране на хотелско домакинство и статус на стаите.
 • Изготвяне на хотелски сметки и изпращане на гостите.
 • Начини на плащане.
 • Отчетност и контрол.

3. Стандарти за работа с клиенти в хотелиерството, в т.ч.:

 • Стандарти за външен вид.
 • Телефонен етикет.
 • Резервационен процес и водене на кореспонденция.
 • Продажбени техники и умения.
 • Обслужване на гостите и осигуряване на удовлетвореност в гостите по време на настаняване, по време на престоя им и изпращане.
 • Ефективна комуникация с гостите на хотела.
 • Ефективна комуникация между Рецепция и другите отдели.
 • Справяне с конфликтни ситуации.
 • Справяне с проблемни гости.
 • Цялостна организация на работата на отдела – разпределение на стаи, контрол на дейността, ежедневен контрол върху стаите и отстраняване на технически нередности.
 • Стандарти за обслужване в отдел Фронт офис, съобразени със спецификата на различни категории хотели.

Преподавател: ЕвгениЙ Кривенок

Форма на провеждане на обучението: индивидуална.
Продължителност на обучението: 100 учебни часа.
Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.
Език на провеждане на курса: Български или английски език.
Издаван документ: Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Администратор в хотелиерството“.
Цена за индивидуално обучение: 1 800 лв.
Място на провеждане на обучението: учебна база в кв. Западен парк.
За контакти и по-подробна информация: тел. + 359 886 18 66 77 или [email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма