Професионален интензивен курс за сладкари

Професионален интензивен курс за сладкари 2018-07-03T09:52:44+00:00

Project Description

Професионален Интензивен курс за Сладкари – 17-ти септември 2018 г.

От 17-ти септември до 9-ти декември 2018 г. ще се състоят СУТРЕШЕН, СЛЕДОБЕДЕН и ВЕЧЕРЕН Професионален Интензивен курс за Сладкари, завършващи с придобиването на Свидетелство за професионална квалификация по професия „Хлебар – сладкар“, специалност „Производство на сладкарски изделия“. Курсът завършва с издаването на Свидетелство за професионална квалификация, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.

Часовете на провеждане на занятията за сутрешния курс са от 09:00 до 13:00 ч.,
за следобедния – от 14:30 до 18:00,
а за вечерния – от 18:30 до 21:30 ч., от понеделник до петък.

Професионалният интензивен курс за сладкари се състои от теоретично обучение, учебна и производствена практика, включващи:

  • Модул 1 – Теоретично обучение:

Обхваща първите 3 седмици от курса, по време на които се изучават:

– Специфични условия на труд и хигиенни практики в кулинарията.
– Въведение в индустрията на гостоприемството.
– Икономически знания и финансов мениджмънт в храненето и туризма.
– Характеристика на суровините в сладкарското производство.
– Професионално оборудване в сладкарския цех.
– Техники и технологии в сладкарството.
– Теория на менюто.
– Операции и управление на сладкарски обекти.

За по-доброто усвояване на теоретичния материал, всяко лице получава учебно ръководство, с всички теми от теоретичното обучение, което е разработено от инструкторите и преподавателите в „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ за целите на курса. В рамките на теоретичното обучение курсистите решават три теста за проверка на получените знания.

Теоретичните занятия се осъществяват в учебна база „Красна поляна”.

  • Модул 2 – Учебна практика

Заема 25 дни от обучението, по време на които всеки курсист приготвя следния асортимент, включен в програмата на учебната практика: ИЗТЕГЛЯНЕ

С този модул се цели:

– Изграждане на хигиенни навици и практики в сладкарския цех.
– Създаване на критерии за подбор на сладкарски суровини и продукти.
– Приемане и начини на съхранение на сладкарските суровини и продукти.
– Получаване на знания за приготовление на различни видове теста и торти.
– Придобиване на умения за приготовление на а ла карт десерти.
– Съвременно оформяне и поднасяне – плейтинг на десерти.

Всяко обучаемо лице получава технологични карти с всички рецепти, залегнали в тематичния план на учебната практика.

Учебната практика се провежда в учебната база на центъра в София, ж.к. Западен парк.

  • Модул 3 – Производствена практика

По време на този модул курсистите попадат в реални производствени условия в хотели, ресторанти и сладкарски цехове, с които Центъра има сключени договори. Сред тях са Сладкарски цех на Хилтън Хотел София (бул. „България“ № 1), Сладкишница Гаврош (ж.к. „Овча Купел“ 2), Сладкарски цех на верига магазини Фантастико (кв. Симеоново) и сладкарски цех на верига ресторанти Mr. Pizza (всички обекти). Изборът на конкретен обект зависи от професионалната насоченост на курсистите. По този начин те разбират организацията и технологичните процеси в сладкарските цехове и могат да бъдат ефективни в бъдещата си дейност.
Редовното посещение в обекта за производствена практика е необходимо условие за успешното завършване на курса.

Последните два дни от курса са посветени на полагането на Държавни изпити по теория и практика за получаването на Свидетелство за професионална квалификация, даващо пълно право на упражняване на професия и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.

На тел. +359 887 10 77 66 и тел. +359 886 18 66 77 или [email protected] можете да получите пълен график по дни и часове, както и да зададете своите допълнителни въпроси.

Забележка: При отказване от участие в професионален курс, след предходно запазване на място (чрез първоначална вноска на цялата или част от таксата за обучение), Европейска Академия за Обучение и Развитие си запазва правото на удържане на сумата от 100.00 лева под формата на неустойка!

Курсовете се провеждат в групи до 8 човека.
Записването е до запълване на групите.
Инструктор в курсовете:
Шеф-сладкар Геновева Гинчина

Цена на курса: 1 290 лв.,
която включва всички разходи, свързани с обучението, в т.ч.:

– учебно ръководство и учебни пособия;
– всички необходими суровини за практическите занятия;
– технологични карти с всички рецепти;
– работно облекло (работна куртка и престилка);
– полагането на Държавни изпити по теория и практика.

Към Професионалния курс за сладкар се предлагат следните допълнителни модули (под формата на краткосрочни курсове), които ще допълнят професионалната Ви квалификация:

– Декорация на сладкарски изделия
– Работа с шоколад – базово ниво
– Веган десерти
– Сладолед и сорбе
– Печива и виеноазри
– Гурме десерти

Всички курсисти от професионалния курс за сладкар ползват 10 % отстъпка от цените на горепосочените допълнителни модули!

Професионален интензивен курс за сладкари

4.6 (92%) 5 votes

Запиши се

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма

Предстоящи курсове:

Свържете се с нас:

гр. София 1373 ж.к."Красна поляна" 2 ъгълът на ул.Спас Вацов и ул.Атанас Кирчев

Mobile: +359 887 107 766