Следващо издание на курса:

25.06.2024 г.

Професионален интензивен курс за Готвачи – покриващи пълния брой часове за придобиване на професия „Готвач”

Официално откриване 25.06.2024:

 • сутрешна група 10:00 ч.
 • вечерна група 18:30 ч.

Успешно завършилите обучението получават Свидетелство за професионална квалификация, даващо пълното право за упражняване на професията и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.

Часовете на провеждане на занятията са:

*от понеделник до петък

 • сутрешен курс – от 09:00 до 13:00
 • следобеден курс – от 14:00 до 18:00
 • вечерен курс – от 18:30 до 21:30

Обучението включва теоретична и практическа подготовка, обособени, както следва:

 • Модул 1 – Теоретично обучение:

– Специфични условия на труд и хигиенни практики в кулинарията.
– Въведение в индустрията на гостоприемството.
– Икономически знания и финансов мениджмънт в храненето и туризма.
– Характеристика на храни и напитки.
– Професионално оборудване в ресторантьорството.
– Кулинарни техники и технологии.
– Теория на менюто.
– Операции и управление на ресторантьорски обекти.

С цел добрата теоретична подготовка, всяко лице получава учебно ръководство (в електронен вариант), включващо съдържанието на всеки модул от учебната програма, което е разработено от инструкторите и преподавателите в този курс, специално за обучаващите се в „Европейска Академия за Обучение и Развитие“. За проверка на получените знания се полагат тестове.

** С цел обвързването на теоретичните знания в едно с практическите умения, теоретичните и практическите занятия се провеждат едновременно в учебната база на центъра в София, ж.к. Западен парк.

 • Модул 2 – Учебна практика

По време на учебната практика, която е с продължителност 5 седмици, всяко обучаемо лице, заедно с инструктора в курса, приготвя следния асортимент, включен в програмата за практическо обучение: ИЗТЕГЛЯНЕ

Учебната практика цели придобиването на умения за:

– Изграждане на хигиенни навици и практики в кухнята.
– Критериите за подбор, приемане и начини на съхранение на суровини и продукти.
– Първичната обработка и подготовка на суровини и продукти.
– Приготовлението на асортименти от секция студена кухня: салати и студени предястия.
– Приготовлението на асортименти от секция топла кухня: супи, топли предястия, основни ястия, сосове.
– Изграждане на технически похвати в кулинарните процеси: нови тенденции на топлинна обработка, нискотемпературно готвене, методи за запазване на полезните вещества в хранителните продукти, съчетаване на хранителните продукти.

С оглед улеснение на обучаемите, всеки получава комплект с технологични карти, включващ всички рецепти, предвидени в тематичния план на практическото обучение.

Учебната практика се провежда в учебната база на центъра в София, ж.к. Западен парк.

 • Модул 3 – Производствена практика

След натрупаните теоретични знания и практически умения, обучаемите лица биват разпределени, съобразно техните интереси, в хотели, ресторанти и кетърингови фирми, с които Европейска Академия за Обучение и Развитие има сключени договори за осъществяването на производствена практика:

 1. Хотел „Hyatt Regency“ – пл. Васил Левски
 2. Ресторант Unica – бул. Цар Освободител 8А
 3. Фейк Френч – ул. Княз Борис I 66
 4. Ресторант „Андре“ – ул.Аксаков
 5. Interhotel Grand Hotel Sofia AD пл. Народно събрание
 6. Ресторант „Космос“ – ул.Лавале№19
 7. Хотел „Новотел“ – бул.Цариградско шосе№115
 8. Ресторант „Аора“ – Н.И. Вапцаров №25 А
 9. Хотел „Симона“ – бул. „Ив.Ев.Гешов“ю
 10. Ресторант „Павлович“ – кв.Надежда ул. Екзарх Стефан №15 А
 11. Ресторант „Кактус“ – ул.Белчев и Солунска
 12. „Къщата с часовника“ – ул. Московска 15
 13. Хотел Милениум – бул. Витоша 89 Б

Тя има за цел да постави обучаемите в реални производствени условия, където те могат да придобият знания за организацията и технологичните процеси в една „работеща“ кухня.

Провеждането на производствена практика е необходимо условие за успешното завършване на курса.

Курсът завършва с полагането на Държавни изпити по теория и практика. След успешното представяне се получава Свидетелство за професионална квалификация, даващо пълно право на упражняване на професия и което след превод и легализация е легитимно в чужбина.

На тел. +359 886 18 66 77 или [email protected] можете да получите пълен график по дни и часове, както и да зададете своите допълнителни въпроси.

Забележка: При отказване от участие в професионален курс, след предходно запазване на място (чрез първоначална вноска на цялата или част от таксата за обучение), Европейска Академия за Обучение и Развитие си запазва правото на удържане на сумата от 100.00 лева под формата на неустойка!

Курсовете се провеждат в групи до 8 човека.
Записването е до запълване на групите.
Инструктор в курсовете:
шеф-готвач Галина Василева
Цена на курса: 1790 лв.,
която включва всички разходи, свързани с обучението. в т.ч.:

– учебно ръководство и учебни пособия (в електронен вариант);
– всички необходими суровини за практическите занятия;
– технологични карти с всички рецепти (в електронен вариант);
– работно облекло (работна куртка и престилка);
– полагането на Държавни изпити по теория и практика.

Към Професионалния курс за готвач се предлагат следните допълнителни модули, които ще допълнят професионалната Ви квалификация:

– Дресинги, сосове и бульони
– Домашна италианска кухня
– Суши
– Риби и морски дарове
– Работа с меса

Всички курсисти от професионалния курс за готвач ползват 10 % отстъпка от цените на горепосочените допълнителни модули!

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма