Кандидатстване, условия
и документи за записване

Задължителни изисквания

Задължителните изисквания към кандидатите за включването им в курсовете за професионално обучение към „Европейска Академия за Обучение и Развитие” са, както следва:

 1. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.
 2. Да притежават входящо минимално образователно равнище, необходимо за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Записването за професионалните курсове и за курсовете за придобиване на част от професия, завършващи с издаването на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение, се осъществява въз основа на следните документи:

 • писмено заявление  по образец:
 • копие от лична карта;
 • копие на документ за завършено образование;
 • медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
 • здравна книжка за професиите в областта на храненето;
 • копие от платежното нареждане за платена такса за обучението;
 • 1 снимка за курсовете, завършващи с издаването на Удостоверение за професионално обучение и 3 снимки за курсовете, завършващи с издаването на Свидетелство за професионална квалификация.

Записването за любителските курсове, завършващи с издаването на Сертификат за преминато обучение, се осъществява въз основа на следните документи:

 • писмено заявление  – по образец
 • копие от лична карта.

При записване в професионален курс за обучение в „Европейска Академия за Обучение и Развитие” всяко лице подписва договор за обучение.

Таксата за обучение за всички курсове се заплаща единствено по банков път, както следва:
Уникредит Булбанк
IBAN BG62UNCR70001520444078
BIC: UNCRBGSF
Основание за превода: име и фамилия на обучаемото лице и за кой курс е заплатена таксата
Получател: Пропър Дивелопмънт ООД

Във вносната бележка се изписват задължително трите имена на обучаемото лице и за кой курс и група е заплатена таксата.

Предвид факта, че образователните услуги в страната са освободени от ДДС, всички цени, посочени на сайта са крайни. На всички обучаеми лица се издават фактури, без да се начислява ДДС (чл. 41 (1)б, „а”).

Заплащането за професионалните курсове може да бъде извършено на две вноски: при записване се заплащат 50 % от таксата, а останалата сума – до един месец след стартиране на обучението. При отказване от участие в професионален курс, след предходно запазване на място, Европейска Академия за Обучение и Развитие си запазва правото на удържане на сумата от 100.00 лева под формата на неустойка!

За курсовете за придобиване на част от професия и краткосрочните любителски курсове, заплащането се извършва еднократно в пълния размер от таксата на курса.

Заплащането на първоначалната вноска (пълната такса за любителските курсове) е задължително условие за запазване на място в съответния курс.

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма

  Какво казват за нас:

  “Записах се в това обучение с голямо желание да науча тънкостите и детайлите в сладкарството, което да допринесе за личното ми развитие и проект за отваряне на собствен бизнес в бранша.”

  Останах много доволна от изкарания курс, както от
  научените и професионално преподадени материали от всички лектори в Академията,
  така също и от практическата част провеждаща се в базата им. Изключително полезен,
  приятен и ползотворен беше целият период на курса, като оценявам изключително
  високо доброто отношение, професионализъм и съдействие от страна на всички
  лектори, управители и сътрудници в „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ и
  специално на шеф Геновева Гинчина, която с много търпение и внимание провеждаше
  практическите занимания.
  След завършването на курса, получих увереността и знанията, които ми бяха
  необходими в тази сфера, за да започна личностното си развитието в сладкарството.
  С голямо удоволствие препоръчвам „Европейска Академия за Обучение и
  Развитие“ на всички, които искат да постигнат ефективни и задълбочени познания и
  опит за специалност „Производство на сладкарски изделия“.


  “Забележителен екип от професионалисти и хора, които станаха мои приятели. Изключително много се радвам, че завърших точно при вас и че ви познавам.”

  Благодаря за вълшебните дни, за позитивните емоции, за завладяващия стил на преподаване. Научих много от вас – модерни презентации, впечатляващи на вкус рецепти, съвременни визии на десертите, развиващи креативността.И БЛАГОДАРЯ за доверието.


  Ради Николаева, Работа с шоколад

  “Едно вълшебно и красиво, сладко приключение. Благодарна съм на Еврапейска Академия за Обучение и Развитие за придобитите знания и умения.”

  Иновационните техники, които научих, успешно прилагам и в настоящата си дейност. Без никакви задръжки и колебания, горещо препоръчвам Академията на всички, които са решили да придобият или повишат професионалната си квалификация. Благодаря, че Ви има, че бях част от Вас.