„Европейска Академия за Обучение и Развитие“ (ЕАОР) към Пропър Дивелопмънт ООД

е лицензиран център за професионално обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление.

Сертифициран е от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката, с лицензия № 201212976.

Мисията на „Европейска Академия за Обучение и Развитие”

е да осъществява качествено професионално обучение, в съответствие с Държавните образователни изисквания и потребностите на пазара на труда.

Основни цели на „Европейска Академия за Обучение и Развитие” са предоставянето на:

  • професионална квалификация по професии в областта на хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление или по част от тези професии;
  • обучение по ключови компетентности;
  • валидиране на професионални знания, умения и компетентности, в съответствие с Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г.;
  • корпоративно практическо обучение за хотели и ресторанти.

За постигането на тези цели, в екипа на Центъра са включени инструктори и преподаватели, които притежават богат практически и управленски опит в областта на кулинарията, хотелиерството, ресторантьорството и стопанското управление.

0
Завършили курсиста
0
Изминали курса
0
Корпоративни обучения
0
Европейски проекта

ПОПУЛЯРНИ КУРСОВЕ

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма