Разработване на европейски проекти – Пропър Дивелопмънт ООД

В съвременната икономическа ситуация съществуват големи възможности за финансиране на организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез което се цели повишаване конкурентоспособността на икономиката, увеличение на заетостта, подкрепа на предприемачеството, въвеждане на иновации, технологични промени и др.

Пропър Дивелопмънт ООД предлага цялостни услуги за използване на тези възможности, като поема пълното разработване и изпълнение на проектите.

Ние предлагаме високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на проектната идея:

 • Предпроектно консултиране и предоставяне на информация за национални и европейски програми и фондове.
 • Разработване на проектното предложение за финансиране по национални и европейски програми.
 • Подготовка на пълната документация за кандидатстване.
 • Управление и мониторинг на проекта.

Водещите принципи в нашата дейност са:

 • Поддържане на висока корпоративна и социална отговорност.
 • Качествено обслужване и коректност.
 • Пълна конфиденциалност.
 • Точност и надеждност.
 • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство.

Дейностите ни са насочени към представителите на публичния и частния сектори и организации с нестопанска цел.

Част от програмите, по които работи Пропър Дивелопмънт ООД, са:

 • Оперативна програма „Управление на човешките ресурси”;
 • Lifelong Learning Programme
 • Еразъм+ и др.

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма