Таен клиент за хотели и ресторанти
от Пропър Дивелопмънт ООД

С оглед извършването на постоянен мониторинг и анализ на качеството на обслужване Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие” към Пропър Дивелопмънт ООД осъществява методиката “Таен клиент” за хотели и ресторанти. Услугата се прилага на територията на цялата страна, като основната й цел е да се установи съответствието между начина на обслужване и вече създадените стандарти в конкретния обект.

Как работи „Тайният клиент“

След заявен интерес от страна на собственика или мениджъра на хотелския или ресторантьорския обект, екип от специалисти посещават обекта в рамките на предварително уговорен период, като обикновени клиенти. По време на своя престой те наблюдават стандартите на обслужване от страна на служителите и попълват предварително подготвен въпросници, според спецификата на обекта и реалните условия. След посещението си, те подготвят подробен доклад, отразяващ обективно ситуацията, въз основа на който се правя анализ на данните и се отправят препоръки за подобряване качеството на предоставяната услуга.

Използвайки резултатите, хотелиерите могат да подобрят нивото на обслужване и да отстранят слабите места на своите служители, което да бъде забелязано от клиентите. Добре е „тайните“ посещения да бъдат регулярни, като по този начин служителите остават мотивирани, тъй като не са запознати с повторяемостта на проверките.

Ползи от „Тайния клиент“

Този метод спомага за:

  • сравнение между изградения имидж на хотела и прилаганите стандарти;
  • стимулиране на продажбите;
  • мотивиране на персонала;
  • проверка на лоялността на персонала;
  • провеждане на атестация на служителите;

При интерес от Ваша страна и за повече подробности, можете да се свържете с нас на тел. +359888639785 или на admin[email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма