Следващо издание на курса:

25.06.2024 г.

Практически курс за готвачи – подходящ, както за начинаещи, така и за напреднали, дори за практикуващи професията.

Официално откриване 25.06.2024:

  • сутрешна група 10:00 ч.
  • вечерна група 18:30 ч.

Предимства на практическия курс за готвачи:

  • за кратко време получавате ключови за професията знания и умения.
  • повишавате професионалната си квалификация;
  • ставате конкурентоспособни на пазара на труда;
  • дори вкъщи готвите като професионален шеф-готвач и имате възможност да впечатлявате семейството и приятелите си с невероятни кулинарни постижения

Успешно завършилите обучението получават Сертификат за преминато обучение.

Часовете на провеждане на занятията са:

*от понеделник до петък

  • сутрешен курс – от 09:00 до 13:00
  • следобеден курс – от 14:00 до 18:00
  • вечерен курс – от 18:30 до 21:30

Обучението включва теоретико-практическа подготовка, както следва:

– Специфични условия на труд и хигиенни практики в кулинарията.
– Характеристика на храни и напитки.
– Професионално оборудване в ресторантьорството.
– Кулинарни техники и технологии.
– Теория на менюто.
– Операции и управление на ресторантьорски обекти.

По време на курса, който е с продължителност 22 занятия, всяко обучаемо лице, заедно с инструктора в курса, приготвя следния асортимент, включен в програмата за практическо обучение: ИЗТЕГЛЯНЕ

Целите на курса са придобиването на умения за:

– Изграждане на хигиенни навици и практики в кухнята.
– Критериите за подбор, приемане и начини на съхранение на суровини и продукти.
– Първичната обработка и подготовка на суровини и продукти.
– Приготовлението на асортименти от секция студена кухня: салати и студени предястия.
– Приготовлението на асортименти от секция топла кухня: супи, топли предястия, основни ястия, сосове.
– Изграждане на технически похвати в кулинарните процеси: нови тенденции на топлинна обработка, нискотемпературно готвене, методи за запазване на полезните вещества в хранителните продукти, съчетаване на хранителните продукти.

С оглед улеснение на обучаемите лица, всеки получава комплект с технологични карти (в електронен вариант), включващ всички рецепти, предвидени в тематичния план на практическото обучение.

Всяко обучаемо лице, също така, получава учебно ръководство (в електронен вариант), включващо съдържанието на всеки модул от учебната програма, което е разработено от инструкторите и преподавателите в този курс, специално за обучаващите се в „Европейска Академия за Обучение и Развитие“.

С цел пълното обвързване на теоретичните знания в едно с практическите умения, занятията се провеждат едновременно в учебната база на центъра в София, ж.к. Западен парк.

На тел. +359 886 18 66 77 или [email protected] можете да зададете своите допълнителни въпроси.

Забележка: При отказване от участие в курс, след предходно запазване на място (чрез първоначална вноска на цялата или част от таксата за обучение), Европейска Академия за Обучение и Развитие си запазва правото на удържане на сумата от 100.00 лева под формата на неустойка!

Курсовете се провеждат в групи до 8 човека.
Записването е до запълване на групите.
Инструктор в курсовете:
Шеф-готвач Галина Василева

Цена на курса: 1490 лв.,
която включва всички разходи, свързани с обучението, в т.ч.:

– учебно ръководство (в електронен вариант) и учебни пособия;
– всички необходими суровини за практическите занятия;
– технологични карти с всички рецепти (в електронен вариант)

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма