За консултантска фирма
Пропър Дивелопмънт ООД

Пропър Дивелопмънт ООД е специализирана консултантска фирма в областта на туризма и професионалното обучение.

Фирмата предлага пълния спектър от консултантски услуги и професионално обучение в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кулинарията. Към фирмата работят висококвалифицирани консултанти, с дългогодишен практически опит в областта на туризма и професионалното обучение.

Дългосрочната визия за развитие на фирмата е да доведем на българския пазар европейския опит, добрите практики и да покажем на българските работодатели, че съществува компетентен консултант във всички области на туристическата индустрия, който съвестно и отговорно изпълнява своите задължения.

Предимствата на консултантска фирма Пропър Дивелопмънт ООД ни отличават в конкурентните условия на пазара:

 • Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез повишаване качеството на услугите и намаляване на тяхната себестойност.
 • Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит във всички необходими области.
 • Коректност и стриктно спазване на сроковете на изпълнение.
 • Гъвкавост и възможност за провеждане на обучения и консултации на територията на цялата страна.
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от проведените консултации и обучения.
 • Ясно формулирана стратегия за развитие и инвестиране в разширяване на бизнеса.
 • Поддържане на редовна комуникация и партньорство с клиентите ни, с цел непрекъснато задоволяване на техните потребности.

Нашата добавена стойност се крие в комплексното обслужване в следните направления:

 • Лицензиран център за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие”
 • Корпоративно обучение за хотели и ресторанти
 • Разработване и управление на международни и национални проекти
 • Разработване и въвеждане на международно признати стандарти в туризма

Корпоративни и Консултантски услуги
от Пропър Дивелопмънт ООД

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма