Европейска Академия за Обучение и Развитие организира квалификационен курс за Камериери, за всички, които желаят да придобият ключови знания и умения за работа в отдел „Хотелско домакинство“. Обучението приключва с издаване на Удостоверение за професионално обучение по професия „Камериер“, специалност „Хотелиерство“.

Част от темите на курса са:

  • Технология на камериерското обслужване.
  • Стандарти за почистване на помещения в различни категории места за настаняване.
  • Стандарти за външен вид и етикет на поведение.
  • Технологично оборудване и техника в хотелиерството.
  • Изпълнение на вечерен сервиз.
  • Работа в различни видове хотелски помещения.
  • Принципи на работа при холово (общи площи) и етажно обслужване.
  • Комуникативни умения и работа в екип.

Курсът включва теоретично обучение и учебна практика, които се провеждат в хотел Феста, гр. София.

Преподавател: Милена Секулова

Форма на провеждане на обучението: индивидуална или групова.

Продължителност на обучението: 80 учебни часа (10 дни по 8 учебни часа на ден).

Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.

Издаван документ: Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Камериер“.

Цена за индивидуално обучение: 190 лв.

Място на провеждане на обучението: хотел Феста, София.

За контакти и по-подробна информация: тел. +359 886 18 66 77 или offic[email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма