Курс по професия „Сервитьор – барман”

Код и наименование на областта на образование
81 „Услуги за личността”
Код и наименование на професионалното направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”
Код и наименование на професията
811080 „Сервитьор-барман”
Код и наименование на специалността
8110801 „Обслужване на заведения в общественото хранене”
Степен на професионална квалификация
Втора

Подробности за обучението
Срок на обучение В зависимост от възможностите за посещение на обучаващия се
Хорариум на обучението 100 учебни часа
Форма на обучение Индивидуална
Език на провеждане Български или английски език
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Сервитьор-барман

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма