Центърът за професионално обучение „Европейска Академия за Обучение и Развитие“ към Пропър Дивелопмънт ООД организира практически курс за подготовка на тайни клиенти за хотели и ресторанти, с продължителност 20 учебни часа.

Обучението е изцяло практически ориентирано и включва:

  • Технология на обслужване в хотелиерството.
  • Процедури и стандарти за работа в хотелиерството.
  • Начини за оценяване на обслужването в хотелиерството.
  • Технология на обслужване в ресторантьорството.
  • Процедури и стандарти в ресторантьорството.
  • Начини за оценяване на обслужването в ресторантьорството.
  • Подготовка на въпросници за таен клиент в хотелиерството и ресторантьорството.

Форма на провеждане на обучението: индивидуална.
Продължителност на обучението: 20 учебни часа.
Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.
Език на провеждане на курса: Български или английски език.
Издаван документ: Сертификат за преминато обучение за таен клиент.
Цена за индивидуално обучение: 440 лв.

Място на провеждане на обучението: учебната база в кв. Западен парк.
За контакти и по-подробна информация: тел. +359 886 18 66 77 или [email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма