Код и наименование на областта на образование:
81 „Услуги за личността”

Код и наименование на професионалното направление:
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”

Код и наименование на професията:
811040 „Портиер-пиколо”

Код и наименование на специалността:
8110401 „Хотелиерство”

Степен на професионална квалификация:
Първа

Подробности за обучението
Срок на обучение В зависимост от възможностите за посещение на обучаващия се
Хорариум на обучението 100 учебни часа
Форма на обучение Индивидуална
Език на провеждане на курса
Български или английски език
Условие за прием Завършен 10-ти клас от средно образование
Издаван документ Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Портиер-пиколо

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма