Интензивен индивидуален практически курс за обучение по част от професия „Хотелиер”, за желаещите да научат спецификата в работата на хотелиерите…

Предвид индивидуалната форма на обучение, то може да стартира във време, удобно за обучаващото се лице.

Част от темите, залегнали в курса са:

 • Създаване на организационна структура на обекта.
 • Обучение и квалификация на всички хотелски отдели в хотела.
 • Въвеждане на стандарти за работа за отделните хотелски звена.
 • Структуриране на дейностите.
 • Анализ на пазара и конкуренцията.
 • Изготвяне на маркетингови стратегии.
 • Планиране на оперативната дейност.
 • Изграждане на система за комуникация между отделите.
 • Създаване на система за мотивиране, управление и контрол на служителите.
 • Създаване на система за контрол на качеството на предлаганите услуги.
 • Мениджмънт на обекта.
 • Изготвяне на финансови прогнози и управление на приходите.

Преподавател: Евгений Кривенок

Форма на провеждане на обучението: индивидуална.
Продължителност на обучението: 100 учебни часа.
Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.
Език на провеждане на курса: Български или английски език.
Издаван документ: Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Хотелиер“.
Цена за индивидуално обучение: 1 800 лв.

Място на провеждане на обучението: учебна база в кв. Западен парк.
За контакти и по-подробна информация: тел. +359 886 18 66 77 или [email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма