“Европейска Академия за Обучение и Развитие” организира практически курс за управител на ресторант, за тези, които имат собствени заведения и за тези, които желаят да бъдат подготвени да управляват висококатегорийни заведения за хранене.

Обучението може да започне по всяко време, след заявяване на участие.Курсът включва следните теми:

  • Специфични условия на труд и хигиенни практики в ресторантьорството.
  • HACCP система – същност, основни положения и приложение.
  • Операции и управление на ресторантьорския бизнес.
  • Организация и функциониране на кухнята и ресторанта.
  • Нормативна уредба и контролни органи в ресторантьорството. Институции, контролиращи работата на заведенията за хранене и развлечения.
  • Теория на менюто. Ценообразуване и калкулации.
  • Софтуерни приложения в ресторантьорството.
  • Контрол и отчитане на ресторантьорската дейност.
  • Форми на обслужване в заведенията за хранене и развлечения. Технологични процеси.
  • Персонал в заведенията за хранене и развлечения. Длъжностни характеристики. Стандарти за външен вид и обслужване.

Преподавател: Владимир Пенчев

Форма на провеждане на обучението: индивидуална.
Продължителност на обучението: 100 учебни часа.
Време на провеждане на обучението: според възможностите на обучаваното лице и преподавателя.
Език на провеждане на курса: Български или английски език.
Издаван документ: Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Ресторантьор“.

Цена за индивидуално обучение: 1 800 лв.

Място на провеждане на обучението: учебна база в кв. Западен парк.
За контакти и по-подробна информация: тел. +359 886 18 66 77 или [email protected]

[kkstarratings]

За контакти, подробна информация и въпроси
изполвайте контактната форма